Nästa möte
Styrelse
Ordförande                Evan Johansson           Tel: 070-6980992      
Kassör                         Silve Stridh                   Tel: 070-3119093
Sekreterare                Lena Stridh                   Tel: 073-0656666
Ledamot                     Morgan Gustavsson    Tel: 070-5122449
                                     Sten Stridh                    Tel: 070-3472047
                                     Sivert Stridh                  Tel: 072-7222361
                                     Ola Nilsson                    Tel: 073-0450722
Medlemsavigften i klubben är:
Familj  400 kr
Senior 200 kr
Junior  100 kr
Knattar gratis.