top of page

Ädelfiske i Kvarndammen

 Klubben har sagt upp arrendet av vattnet i Dammen varför det inte är aktuellt med något ädelfiske.

bottom of page