.

Klubbmästare i mete herrar Kjell Hesselgård, damer May Tomasson och juniorer Edvin Johansson.

Klubben har nu ett swishnr 1236476550.